Visual Studio Code Sphinx derlemesi için görev oluşturma

Visual Studio Code üzerinde sürüm kontrol sistemi gibi bir çok özellik barındıran gelişmiş bir yazı editörüdür. 

Sphinx ise dökümantasyon oluşturmada, reStructuredText  sözdiziminini (syntax) kullanan bir yapıdır. Burada rst (reStructuredText) dosyalarını düzenlemek için VSCode oldukça faydalıdır. Dahası, tümleşik sürüm kontrol sistemi (Git) barındırmakta ve derleme komutlarını çalıştırabilmektedir. 

Bu konuda değineceğim nokta, Windows üzerinde hızlı bir şekilde derleme yapabilmek için gepılması gereken iki püf noktasına değineceğim.

Birincisi, VSCode üzerinde varsayılan terminal olarak Windows PowerShell açılmaktadır. Derleme ise Command Prompt (cmd.exe) üzerinde çalışmaktadır. Bunu ayarlamak için View>Command Pallete (Ctrl+Shift+P) açılır ve buraya “Select Default Shell” yazılır. Çıkan seçeneklerden Command Prompt seçilir. 

İkincisi, Terminal>Configure Default Build Task… seçilir ve buradan oluşturulacak tasks.json dosyası aşağıdaki gibi olacaktır:

{
// See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558
// for the documentation about the tasks.json format
"version": "2.0.0",
"tasks": [
{
"label": "build",
"type": "shell",
"command": "cmd.exe /c make html",
}
]
}

veya

{
// See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558
// for the documentation about the tasks.json format
"version": "2.0.0",
"tasks": [
{
"label": "build",
"type": "shell",
"command": "make",
"args": ["html"]
}
]
}
Kaynak:

[1] Integrated Terminal, https://code.visualstudio.com/docs/editor/integrated-terminal, (07.12.2018)
[2] Integrate with External Tools via Tasks, https://code.visualstudio.com/docs/editor/tasks, (07.12.2018)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir